Profil

Implementeringen af Folkeskolereformen vil betyde, at der skabes en kulturforandring i Folkeskolen. Udfordringerne vil være mange, det vil tage tid og der vil være brug for at afprøve og ændre mange gange undervejs. Vi vil altid være på vej.

Følgende emner/temaer skal udvikles og gøres erfaringer med i det kommende skoleår:

  • Variable elevugeplaner med fleksible holddelinger, f.eks. i forbindelse

    • med lektiehjælp & faglig fordybelse

    • kompetenceopdelt undervisning i eksempelvis sprogfagene på skolens ældste klassetrin

    • emneorganiseret undervisningsperioder i fagene historie, natur & teknologi og de musisk-/kreative fag

  • Organisering af læringsfremmende aktiviteter i samarbejde med andet pædagogisk personale, f.eks. ansatte i skolens pasningsdel, og i forbindelse med eksempelvis lektiehjælp og faglig fordybelse.

Læs mere om Alkjærskolen i En skole på vej.

Faste aktiviteter

Alkjærskolen har årlige tilbagevendende aktiviteter for hele skolen såvel som enkelte årgange.

Læs mere her