Bygninger

Skolens fysiske opbygning: Lokaleoversigt øverste etage

                                        Lokaleoversigt nederste etage

Skolen er handicapvenlig, da der er elevator og køreramper.


Parkering

Af hensyn til trafiksikkerheden på skolens P- plads, ikke mindst om morgenen, beder vi om, at alle forældre følger nedenstående retningslinier:
  • Al indkørsel til skolens P-plads foregår ved indkørslen nærmest idrætspladsen.
  • Al udkørsel fra skolens P-plads foregår ved udkørslen nærmest skolen (Bedes absolut overholdt om morgenen!)
  • Hvis man skal parkere, enten for at følge sit barn ind på skolen eller for at sætte en cykel af, bedes dette foretaget, hvor der på nedenstående skitse står ”Forældreparkering”.
  • Kortvarige stop, udelukkende for at sætte en passager af, bedes foretaget, hvor der på nedenstående skitse står ”Kvik-afsætning”  Parkeringsområde