Modtagelsesklassen på Alkjærskolen.
Modtagelsesklassen er for elever med et andet modersmål end dansk og som derfor ikke kan modtage undervisning i en almindelig klasse.
 
Undervisningen i modtagelsesklassen er fremadrettet mod en fremtid i en almindelig klasse på én af kommunens folkeskoler.
 
Modtagelsesklassen består af: M1 indskoling (bh.kl. - 3.kl.) og M2 ( 4.kl. - 6.kl.).
 
Eleverne i modtagelsesklassen vil i den tid, de er i modtagelsesklassen, være gæsteelever i almindelige klasser på Alkjærskolen, det kan eksempelvis være i idræt, billedkunst eller matematik alt efter de forudsætninger, den enkelte elev har.
 
Mens eleverne går på Alkjærskolen undervises eleven i modtagelsesklassen i dansk som andetsprog. Her får de kommunikativ sprogundervisning, lærer også basale grammatiske regler for det danske sprog, så eleverne efterhånden kan skrive og læse på dansk. Vi underviser eleverne i de almindelige fag, men også emneundervisning i f.eks. kultur- og samfundsforhold i Danmark.
 
Mål for undervisning i modtagelsesklassen er:
Eleverne må maksimalt opholde sig i modtagelsesklassen i 2 år. Den enkelte udsluses til den skole, der ligger i elevens skoledistrikt. Hvornår denne udslusning påbegyndes er meget forskelligt, da elevernes forudsætninger for at lære dansk er meget forskellige.
 
Eleverne i modtagelsesklassen sprogscreenes løbende. Sprogscreenings resultater danner grundlag for elevens udslusning til andre klasser på skolerne. Kommunen benytter sig af
UVM´s ”Vis hvad du kan”.
 
”Køreplan”, når eleven udsluses:
Transport
Elever, der henvises til modtagelsesklasse får transportudgifter dækket. Eleverne skal så vidt, det er muligt benytte offentlige transportmidler.