Lektiepolitik

 

Om lektier:

Eleverne laver lektier, når de uden for den fagdelte undervisningstid arbejder selvstændigt mod et klart læringsmål.

Lektier anvendes som en del af undervisningen, når læreren vurderer, at lektiearbejde vil øge elevernes faglige kundskaber og færdigheder.

Lektiemængden afpasses i forhold til elevernes alder og deres forskellige forudsætninger og forskellige baggrunde. Eleven har som udgangspunkt selv ansvaret for at få læst sine lektier, men såvel forældre som andre kan støtte og opmuntre eleven til at læse sine lektier – samt eventuelt sørge for de ydre rammer, der er nødvendige – f.eks. ro!

Der er inden for elevernes samlede skoletid afsat tid til, at eleverne arbejder med deres lektier i et omfang svarende til 80 timer årligt på 0. – 3. klassetrin og 120 timer årligt på 4. – 6. klassetrin. Herudover kan der være behov for, at lektier i et vist omfang færdiggøres hjemme. Såfremt forældrene vurderer, at deres barn anvender alt for meget tid hjemme på lektier er dette et naturligt emne i forbindelse med skole-/hjem-samtalerne.

Ved siden af det egentlige lektiearbejde i forhold til elevernes aktuelle læringsmål er der en klar forventning om, at eleverne uden for deres skoletid anvender tid (f.eks. 20 minutter dagligt) på læsning. Det må meget gerne foregå sammen med deres forældre f.eks. via oplæsning