Retningslinjer for elevers brug af mobiltelefoner/smartphones:

Skolens holdning er…

Det er tilladt at medbringe en mobiltelefon på skolen, men…

Ved overtrædelse af retningslinjerne…

Note 1